top of page

Kawa, Kakao lub szklanka wody przy Gobanie

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty i wykład online.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia
Kawa, Kakao lub szklanka wody przy Gobanie
Kawa, Kakao lub szklanka wody przy Gobanie

Czas i lokalizacja

27 kwi 2024, 09:30 – 10:30

MS Teams - link poniżej

O wydarzeniu

W imieniu Aktywnej Warszawy, Warszawskiego Klubu Go oraz Polskiego Stowarzyszenia Go zapraszamy Cię na darmowe wykłady oraz warsztaty dla początkujących w Go!

LINK to KLIKNIJ BY DOŁĄCZYĆ DO SPOTKANIA lub

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc2M2ZkYjctYzJhOS00YzRkLTg2NWEtYmY2MzQ4MTBlMmM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a407a2d-7675-4d17-8692-b3ac285306e4%22%2c%22Oid%22%3a%222b345d45-9bc8-45b0-aa85-8560cd7a6c01%22%7d

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page